اقامتگاه بوم گردی نقش رستم

مکان

فارس /

قیمت به تومان

60,000

تعداد اتاق

4 اتاق

ظرفیت

30 نفر

متراژ

500 متر

نوع اقامتکاه

خانه روستایی

موارد مشابه